Stručný zoznam vybraných prác...

2008

Zástavba rodinných domov Kráľovianky pri Šamoríne - štúdia

Apartmánový dom Martinské Hole - štúdia, projekt pre stav.povolenia e realizáciu stavby, realizácia 2010

2009

Interiér rodinného domu Čunovo pri Bratislave - štúdia, projekt interiéru, realizácia 2010

2011

Vidiecka rezidencia Melčice - štúdia novostavby, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, v realizácii (2017)

Byt v Eurovei Bratislava - projekt interiéru, realizácia

Byt v Eurovei Bratislava - projekt interiéru, realizácia

Vináreň Šamorín - rekunštrukcia a dostavba areálu výroby vína - štúdia, projekt pre realizáciu, v realizácii (2017)

Rodinný dom na juhu Slovenska - štúdia, projekt pre stav.povolenie a realizáciu, projekt interiéru (realizácia 2012)

Park Snow - Veľká Lomnica - urbanistická štúdia, štúdia, projekt pre územné konanie, projekt pre stavebné povolenie komunikácií a inž.sietí (2011 až 2016)

2014

Prestavba rodinného domu v Kráľovej pri Senci - projekt rekonštrukcie a interiéru, realizácia 2014/2015

2015

Rodinný dom Topoľníky - štúdia, projekt pre stav.povolenie a realizáciu, v realizácii (2017)

Rodinný dom Kvetoslavov - štúdia, projekt pre stav.povolenie a realizáciu, v realizácii (2017)

Penzión, vináreň Dunajská Streda - štúdia

Penzión Zlatná na Ostrove - štúdia

Informačné centrum s ubytovaním Zlatná na Ostrove - štúdia, projekt pre stavebné povolenie

2016

Floridapark Promenade - štúdia

Športové centrum Hi-Ten Dunajská Streda - štúdia, projekt pre stav.povolenie

Rodinný dom pri Dunajskej Strede - štúdia interiéru domu a vinárne

2017

Interér bytu v Galante - projekt interiéru

Športové centrum Čierna Voda - štúdia novostavby, projekt pre územné rozhodnutie

 

...je to stručný prehľad prác, na ktorých pracujeme, alebo sme pracovali...