náš architektonický ateliér

ateliér architektúry, urbanizmu a interiérového dizajnu

Ateliér architektúry MIKLÓS ARCHITEKTI bol založený v roku 2006. Jeho hlavní protagonisti sú aktívni na scéne od roku 1997, ako členovia rôznych bratislavských ateliérov a združení architektov.

Kostru ateliéru tvoria architekti Tibor Miklós a Drahoslava Miklósová, okolo ktorých sú združovaní ostatní členovia týmu, vrátane projektantov odborných profesií.

Predmetom činnosti je architektonická činnosť s kompletným zabezpečením projektových prác, od základných predprojektových príprav, štúdií až po realizačné projekty vrátane profesií. Pevnou časťou našej tvorby je aj stvárnenie interiéru od zámeru až po realizáciu jednotlivých prvkov interiéru. Ponúkame tiež odborné poradenstvo v oblasti stavebníctva.

Štruktúra členov týmu umožňuje samostatný prístup v prvom rade k hmotovo-priestorovému stvárneniu diela, následne k dizajnu exteriéru a interiéru a nakoniec k pretaveniu myšlienok do realizácie zámeru.

Náš hlavný pracovný team

základné zloženie nášho ateliéru

Tibor Miklós
Tibor Miklós
hlavný architekt - konateľ

miklos@ma-ak.sk ► +421 905 445607

Drahoslava Miklósová
Drahoslava Miklósová
architekt

miklosova@ma-ak.sk ►+421 905 209091

Marián Lorinčík
Marián Lorinčík
stavebný inžinier

lorincik@ma-ak.sk

chcete sa stať súčasťou nášho teamu?

pozrite si našu ponuku voľných pracovných miest...