Rodinný dom - Kráľová pri Senci

Komplexná rekonštrukcia RD s ponechaním pôvodných drevených stropných trámov ako charakterového prvku interiéru.

....