Návrh interiéru obývacej izby v RD v Sv. Jure

Želaním investora bolo mať modernú obývaciu izbu s veľkoplošnou TV v odtieňoch čiernej a bielej s doplnením o prírodné drevo a interiérovú zeleň.

....