Bytový dom, Moravská ulica, Bratislava

náš návrh bol zrealizovaný v rokoch 2007-2008

....