prekrytie múzea dopravy v Bratislave

ideový návrh na prekrytie historických objektov a vonkajších exponátov