výstavba rodinných domov

vo Veľkých Dvorníkoch

Návrh výstavby rodinných domov vo Veľkých Dvorníkoch v blízkosti mesta Dunajská Strede je koncept novej uličnej zástavby formou individuálnych rodinných domov a združenej výstavby. Súčasťou konceptu je aj malý parčík ako verejný priestor.