rodinný dom vo Veľkej Mači

rodinný dom vo Veľkej Mači bol koncipovaný podľa želania investora ako bungalow v klasickom štýle

....