MIKLÓS ARCHITEKTI

architektúru tvoríme spoločne

Naše služby

predprojektová príprava

pomôžeme vám s výberom vhodného pozemku, posúdime vhodnosť vášho zámeru z architektonicko-urbanistického hľadiska, ale aj z investičného, zistíme čo môžete s vybraným pozemkov z hľadiska územného plánu atď.

architektonická štúdia

podľa vyhodnotenia zámeru, vašich požiadaviek a ubranisticko-architektonických možností vám navrhneme územie, areál, objekt alebo prvok

projektová príprava

po odsúhlasení štúdie vám pripravíme všetky potrebné stupne projektovej dokumentácie, ako územné konanie, stavebné povolenie a realizačný projekt

autorský dozor

po začatí realizácie stavby zabezpečíme všetku potrebnú súčinnosť a koordináciu so stavbou, súčinnosť pri kolaudácii ako aj projekt skutočného vyhotovenia

interiérový design

ešte počas projektových prác a následne popri realizácii vám navrhneme interiér vášho objektu a skoordinujeme výrobu originálnych alebo výber typizovaných prvkov interiéru

zavolatje nám, poraďte sa, skúsime vám pomôcť, možno potrebujete len poradiť, za info sa neplatí...:)

Naše aktuálne práce

navrhujeme centrum pre celkové športové vyžitie....

športové centrum v Dunajskej Strede

tvoríme nový domov v novostavbe....

interiér bytu v Galante

v tejto budúcej vínnej pivnici by sa každý citil príjemne....

vínna pivnica pri Malom Dunaji

podrobnosti postupne aj v sekcii Referencie, podľa toho, ako to budeme stíhať...

Kontaktujte nás