2.príklad riešenia kúpelne...trochu ináč

zadanie bolo trochu náročnejšie - ale takisto osobité riešenie

....